Novinky

05.01.2024Podpora zajištění na stáří - daňové úlevy

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří         Daně
...celý článek

05.01.2024Cestovní náhrady a stravné od 1. 1. 2024

Ve Sbírce zákonů v částce č. 186/2023 Sb. ze dne 27.12.2023 byla zveřejněna:   ·      vyhláška č.398/2023 Sb. ze dne 18.12.2023, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za
...celý článek

05.01.2024Minimální mzda 2024

S účinností od 1.1.2024 bylo ve Sbírce zákonů v částce 186, dne 27.12.2023 vyhlášeno nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se zvyšuje minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy.     Výše
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela daňového řádu


14.08.2018

 

S účinností od 5.6.2018 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 48/2018 Sb., vyhlášen zákon č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

A)   K zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád

Rozšiřuje se vymezení povinnosti poskytovatelů platebních služeb, advokátů, notářů, daňových poradců, soudních exekutorů a auditorů poskytovat správcům daně, resp. Ústřednímu kontaktnímu orgánu pro mezinárodní spolupráci při správě daní, stanovené údaje a dokumenty. Těmito údaji a dokumenty jsou:

a)    údaje získané při provádění identifikace klienta,

b)    údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c)    údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),

d)    dokumenty získané při odvádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b),

 

B)   K zákonu č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství

Za porušení mlčenlivosti daňového poradce se nepovažuje poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovému poradci daňovým řádem (viz. výše).
...zpět na seznam aktualit