Novinky

05.01.2024Podpora zajištění na stáří - daňové úlevy

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří         Daně
...celý článek

05.01.2024Cestovní náhrady a stravné od 1. 1. 2024

Ve Sbírce zákonů v částce č. 186/2023 Sb. ze dne 27.12.2023 byla zveřejněna:   ·      vyhláška č.398/2023 Sb. ze dne 18.12.2023, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za
...celý článek

05.01.2024Minimální mzda 2024

S účinností od 1.1.2024 bylo ve Sbírce zákonů v částce 186, dne 27.12.2023 vyhlášeno nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se zvyšuje minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy.     Výše
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví


13.02.2018

S účinností od 1.1.2018 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 158/2017 Sb., vyhlášen zákon č. 441/2017Sb., kterým se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ze znění vybíráme:

 

·         Pro účetní období započaté nejdříve 1.1.2018 dochází k následujícím změnám:

-          upřesňuje se postup stanovení účetních odpisů pro goodwill, záporný goodwill a nehmotné výsledky vývoje,

-          přehled o peněžních tocích nově obsahuje i údaje o minulém účetním období,

-          upravuje se postup změny metody oceňování na reálnou hodnotu při změně kategorie účetní jednotky,

-          časové rozlišení aktiv a pasiv lze alternativně vykazovat buď v položkách pohledávek a   závazků („C“), nebo v položkách časového rozlišení („D“),

-          V řádku F.2. ve výkazu zisku a ztráty se mění název ze „Zůstatková cena prodaného materiálu“ na „Prodaný materiál“, a to bez věcné změny,

-          V řádku B v aktivech rozvahy se mění název z „Dlouhodobý majetek“ na „Stálá aktiva“, a to bez věcné změny,

-          V řádku B.I.1. v aktivech rozvahy se mění název z „Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ na „Nehmotné výsledky vývoje“, náklady na výzkum již nemohou být dlouhodobým nehmotným majetkem a zůstávají v nákladech v tom období, ve kterém vznikly,

-          V řádcích A.IV, v pasivech rozvahy se slučují řádky „Nerozdělený zisk minulých let“ a „Neuhrazená ztráta minulých let“ do řádku „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.
...zpět na seznam aktualit