Novinky

16.07.2020Novelizace daňového řádu

  Ve Sbírce zákonů v částce č.  108/2020 Sb. ze dne 26.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se, s účinností od 1.1.2021, novelizuje daňový řád a některé další zákony.   Z nové úpravy
...celý článek

30.06.2020Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 115/2020 Sb. ze dne 30.6.2020 byl vyhlášen  Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
...celý článek

30.06.2020Změna daňových zákonů ke dni 30.6.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

  Ve sbírce zákonů v částce č.115/2020 Sb. ze dne  30.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru.           Z jeho obsahu
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Účetnictví - novelizace vyhlášek kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017


02.01.2018

 Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna:

  • vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavními důvody novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou rozšíření možností pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze, zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku a nové metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky.
  • vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 501/2002 Sb. je nový standard IFRS 9 Finanční nástroje - reaguje na výzvu skupiny G20 přejít k modelu, který pro účely vykazování očekávaných ztrát z finančních aktiv sleduje v budoucnu delší časový horizont a tím lépe zabezpečuje fungování trhu.
  • vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavní důvodem novelizace vyhlášky č. 502/2002 Sb. jsou legislativně technické změny reagující na změny v jiných právních předpisech jako je zákon o účetnictví, zákon o pojišťovnictví anebo poslední novela vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce....zpět na seznam aktualit