Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela zákona o dani z nemovitých věcí


01.04.2015

 Ve Sbírce zákonů ČR v částce č. 13/2015 Sb. byl zveřejněn zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona je stanovena na 1.1.2016, vybraná ustanovení pak ke dni 5.2.2015.

Z novely vybíráme nejdůležitější změny.

• Nové ustanovení §15a upravuje speciální režim pro vznik pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, a to v případech opožděného podání daňového tvrzení na daň nižší, než je poslední známá daň. Poněvadž jde o procesní ustanovení a do novely nebylo zapracováno žádné přechodné ustanovení, je toto ustanovení uplatňováno ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. od 5.2.2015. Prakticky to znamená, že pokud poplatník podal 5.2.2015 nebo později daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň po lhůtě pro jejich podání, nevzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Toto neplatí, pokud byl poplatník vyzván správcem daně k podání daňového přiznání. Ustanovení § 15a nelze aplikovat rovněž u daňových tvrzení podaných přede dnem 5.2.2015.

• Pozemek přestává být stavebním až poté, kdy se všechny jednotky v budově stanou zdanitelnými jednotkami. Do doby, kdy se poslední zdanitelná jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, je pozemek zdaňován jako stavební pozemek.

• Jednoznačně se vymezuje, že pokud má podnikatelský subjekt zařazeny zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obchodním majetku, zdaňuje je vždy sazbou uvedenou v § 11 písm. d). Výjimkou jsou budovy obytného domu, ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, zdanitelné jednotky, garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, které jsou užívány převážně jako garáž.

V Praze 1.4.2015

Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce č.d.1105
...zpět na seznam aktualit