Novinky

02.02.2021INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů   – v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření
...celý článek

12.01.2021Posunutí termínů pro podání přiznání a doplacení silniční daně za rok 2020 a pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události   Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto
...celý článek

08.01.2021Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Publikováno 07.01.2021 Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Sazby cestovních náhrad pro rok 2015


23.12.2014

Cestovní náhrady od 1. 1. 2015


Ve Sbírce zákonů v částce č.130/2014 Sb. rozeslané dne 23.12.2014 byla zveřejněna vyhláška č.328/2014 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrné ceny pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazby základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
A) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
B) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (neveřejná sféra) nejméně ve výši

a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 36,10 Kč u nafty motorové,

§ 5
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Vybíráme základní sazby stravného v cizí měně

FRANCIE                EUR 45,-
ITÁLIE                    EUR 45,-
NĚMECKO               EUR 45,-
POLSKO                  EUR 35,-
RAKOUSKO             EUR 45,-
RUSKO                    EUR 45,-
SLOVINSKO            EUR 35,-
USA                        USD 50,-
SLOVENSKO           EUR 35,-
VELKÁ BRITÁNIE    GBP 40,-
NIZOZEMSKO         EUR 45,-
MAĎARSKO            EUR 35,-

 


V Praze dne 23.12.2014

Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce e.č.1105
...zpět na seznam aktualit