Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Sazby cestovních náhrad pro rok 2014


03.01.2014

Cestovní náhrady od 1. 1. 2014

Ve Sbírce zákonů v částce č.171/2013 Sb. rozeslané dne 23.12.2013 byla zveřejněna vyhláška č.435/2013 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrné ceny pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

A) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

B) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (neveřejná sféra) nejméně ve výši

a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,00 Kč u nafty motorové,

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

Vybíráme základní sazby stravného v cizí měně

FRANCIE EUR 45,- ITÁLIE EUR 45,- NĚMECKO EUR 45,- POLSKO EUR 35,- RAKOUSKO EUR 45,- RUSKO EUR 45,- SLOVINSKO EUR 35,- USA USD 50,- SLOVENSKO EUR 35,- VELKÁ BRITÁNIE GBP 40,-

 

V Praze dne 3. 1. 2014

Ing. Josef Rákosník Daňový poradce e.č.1105
...zpět na seznam aktualit