Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

DPH u vybraných nemovitých věcí


12.12.2013

Generální finanční ředitelství vydalo dne 10.12.2013 informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014. Tato informace se týká ustanovení § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty a měla by sloužit k ujednocení aplikační praxe pro plátce i správce daně.
 
 
Z obsahu informace vybíráme:
 
Pojmy v oblasti DPH jsou v zásadě autonomní bez ohledu na to, jaký význam jim přikládá soukromé vnitrostátní právo a je třeba je vykládat eurokonformě.
 
Osvobození převodu pozemku.
Pro zdaňování pozemku, na kterém je umístěna inženýrská síť není rozhodující, zda je či není spjata se zemí pevným základem či nikoliv, ani zda je vlastněna stejnou osobou jako pozemek. Územní rozhodnutí nebude na překážku osvobození převodu pozemku.
 
Vymezení pojmu „pozemek přiléhající ke stavbě“.
Za pozemek přiléhající ke stavbě se považuje takový pozemek, na kterém se stavba nachází. Analogicky lze dovodit, že např. zahrada, která navazuje na RD takovýmto pozemkem není, pokud se na ní RD nenachází (neleží).
 
Zálohy na prodej pozemku zaplacené v roce 2013.
V případě přijetí zálohy na převod pozemku, (který je podle znění zákona platného do 31.12.2013 osvobozen od daně a od 1.1.2014 bude zdaňován) ještě v roce 2013, bude v roce 2014  při jeho převodu podléhat zdanění pouze rozdíl mezi celkovou cenou pozemku a částkou (zálohově) uhrazenou a přijatou v roce 2013.
 
Časový test pro osvobození dodání vybraných nemovitostí.
U staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do 31.12.2012 zůstává v platnosti tříletý časový test pro jejich osvobození od daně, zatímco pro uvedené nemovitosti nabyté po 1.1.2013 platí pětiletý časový test. 
 
Sazba daně při převodu zastavěných pozemků.
Díky pravidlu nedělitelnosti stavby a pozemku se dovozuje, že i v případě samostatného převodu pozemku (bez stavby na něm umístěné) na kterém je umístěna stavba, bude pro převod takovéhoto pozemku použita sazba daně odvozená od stavby na něm umístěné.
 
Dodání pozemku, na kterém je více staveb.
Časový test pro případné osvobození od daně při převodu pozemku, na kterém je umístěno více staveb začíná plynout od prvního kolaudačního souhlasu, nebo započetí prvního užívání stavby, která byla umístěna na pozemku nejdříve. Pokud převod osvobozen nebude, použije se sazba daně odvozená od stavby, která má pro danou transakci určující význam.
 
 
 
V Praze dne 11. 12. 2013
 
 
Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce
 ...zpět na seznam aktualit