Novinky

03.01.2023Cestovní náhrady 2023

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023   Ve Sbírce zákonů v částce č. 209/2022 Sb. ze dne 30.12.2022 byla zveřejněna vyhláška č.467/2022 Sb. ze dne 19.12.2022, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazby základní náhrady za
...celý článek

02.12.2022Novela DPH a daně z příjmů

Ve Sbírce zákonů v částce č.  167/2022 Sb. ze dne 2.12. 2022 byl vyhlášen Zákon č. 366/2022 Sb., který novelizuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a některé další
...celý článek

25.08.2022Zvýšení hodnoty stravného, průměrné ceny pohoných hmot a základní náhrady za používání motorových vozidel

  Cestovní náhrady od 16.8.2022     Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č.237 ze dne 15.8.2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)


29.06.2022

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

 

·        ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla, výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo:

a)    je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

b)    užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

 

Dochází ke zrušení záloh a to i u vozidel nad 12 tun. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 2023

Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

-       za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,

-       za které se uplatňuje sleva na dani nebo

-       které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč

 

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště. 

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. 
...zpět na seznam aktualit