Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novela zákona o daních z příjmů


12.11.2013

Dne 10. 10. 2013 schválil Senát parlamentu ČR v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zákonné opatření o změně daňových a některých dalších zákonů.

Toto zákonné opatření, za podmínky, že bude schváleno na první schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, s účinností od 1. 1. 2014 mění řadu daňových a dalších zákonů.

Změny jsou velice rozsáhlé, novela obsahuje více než tisíc bodů. Níže popsané změny jsou formálně provedeny buď změnou či doplněním, výmazem textů zákona, nebo předsunutím účinnosti zákona č. 458/20011 Sb., z původního termínu 1. 1. 2015 na datum 1. 1. 2014. Z jednotlivých zákonů vybíráme:

I. Změna zákona o daních z příjmů
Úvodem je třeba uvést, že novela bohužel neobsahuje původně navržené předsunutí osvobození zdanění dividend, snížení sazby daně pro investiční fondy ani tzv. mimořádné odpisy DHM.

 1. Dochází k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje CP z původních 6 měsíců nově na 3 roky. Zároveň bylo nově zavedeno osvobození příjmů z prodeje CP do výše 100.000,- Kč. Dále byla zrušena blokace osvobození pro případy vyšší než 5% účasti na ZK.
 2. Nově byly zařazeny ustanovení, která upravují zdanění dědictví a darů. Příjmy z nabytí dědictví jsou od daně plně osvobozené. Zdanění bezúplatných příjmů (dary) závisí na tom, zda dary souvisí se zaměstnáním, podnikáním, nebo se jedná o dary, které s předchozím nesouvisejí. Tyto tzv. ostatní dary jsou osvobozeny univerzálně do výše 15.000,- Kč a bez ohledu na hodnotu daru, také dary mezi vyjmenovanými příbuznými a osobami žijícími nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.
 3. Pro právní jistotu bylo přímo do zákona zařazeno, že případný majetkový prospěch při poskytnutí bezúplatné půjčky a zápůjčky nebude předmětem daně.
 4. Zvyšuje se hranice pro uplatnění srážkové daně z dohod o provedení práce z původních 5.000,- Kč na nových 10.000,- Kč. Nově je umožněno tyto příjmy uvést do daňového přiznání.
 5. Dochází k omezení osvobození příjmů z prodeje bytových jednotek (dvouletý časový test) a to v těch případech, kdy bude součástí bytové jednotky také nebytový prostor. (garáž, sklep, komora atd.)
 6. Do zákona byly nově zavedeny pravidla pro zdaňování tzv. Svěřenského fondu.
 7. Nově je stanoveno, že veřejně prospěšní poplatníci a SVJ kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, nejsou povinni sdělit to správci daně.
 8. Pro období let 2013-2015 nebude uplatněno zdanění důchodů tzv. vysoko příjmových důchodců, tedy těch, jejichž příjmy přesáhly částku 840.000,- Kč za rok.
 9. Zákon zavádí novým ustanovením §17a tzv. veřejně prospěšného poplatníka, protože však nebyl přijat zákon o statusu veřejné prospěšnosti, věcně nedochází s výjimkou zdanění úroků z běžného účtu k žádným změnám ve zdanění tzv. neziskovek.
 10. Došlo ke změně koncepce přechodu daňové povinnosti na dědice a to jak zákonem o daních z příjmů, tak i v textu daňového řádu.
 11. Byl zvýšen maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u FO na 15% a u PO na 10%.
 12. Ztráta z prodeje pozemku je nově daňově účinná.
 13. Nově byla zařazena ustanovení §34f - 34h. Obecná ustanovení o odpočtech na podporu odborného vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

V Praze dne 12. 11. 2013

Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce č. 1105
 
...zpět na seznam aktualit