Novinky

29.06.2022Novela daně z příjmů - podpora nízkoemisních vozidel

Zákon č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022 novelizoval kromě jiného zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daňová podpora nízkoemisních vozidel S účinností od 1.7.2022 je zákon o daních z
...celý článek

29.06.2022Novela silniční daně - zrušení daně pro vozidla nad 3,5t (12t)

Zákonem č. 142/2022 Sb., v částce 68/2022, který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije
...celý článek

25.03.2022Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Daň z nabytí nemovitých věcí


06.11.2013

Dne 9. 10. 2013 schválil Senát parlamentu ČR zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí.

Toto zákonné opatření za podmínky, že bude schváleno na první schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje zrušený zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Část tohoto zákona týkající se dědictví a darování byly implementovány do zákona o dani z příjmů.
 

 Ze znění zákonného opatření vybíráme nejdůležitější změny:
 

 1) Terminologie zákonného opatření byla přizpůsobena NOZ.
 

2) Byla umožněna změna osoby poplatníka. V případě koupě a směny je nově dána možnost se ve smlouvě dohodnout o tom, že poplatníkem daně je nabyvatel. Pokud k dohodě nedojde je poplatníkem i nadále převodce.
 

3) Nově jsou předmětem daně také úplatná nabytí části inženýrských sítí, vyčlenění do svěřenského fondu a práva stavby
 

4) Nově je zaveden pětiletý časový test pro osvobození novostaveb od daně, předchozí užívání novostaveb nově nemá za následek ztrátu nároku na osvobození od daně. Osvobození je obecné nevztahuje se již pouze na stanovený typ poplatníka. Nově nebude osvobozeno nabytí těch jednotek, které budou obsahovat tzv. "jiný nebytový prostor".
 

5) Základ daně je nově stanoven jako tzv. nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (např. znalecký posudek, pokud je vyžadovanou přílohou DP).
Přičemž až na výjimky platí, že nabývací hodnota je:
a) Sjednaná cena pokud je vyšší než srovnávací daňová hodnota.
b) Srovnávací daňová hodnota jeli vyšší než cena sjednaná.
Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75% směrné hodnoty nebo ceny zjištěné. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nemovité věci nachází ve srovnatelném časovém období. Zohledňuje druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a technické parametry nemovitých věcí. Postup určení směrné hodnoty stanoví MF ČR vyhláškou.

6) Nově bude placena záloha na daň ve výši 4% ze sjednané ceny. Záloha je splatná k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání.

7) Nově již nejsou osvobozeny vklady nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních společností.

 

 

V Praze dne 23. 10. 2013

 

Ing. Josef Rákosník
Daňový poradce č. 1105

 
...zpět na seznam aktualit