Novinky

02.02.2021INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ DPH při dodání respirátorů v období 3.2.-3.4.2021

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů   – v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření
...celý článek

12.01.2021Posunutí termínů pro podání přiznání a doplacení silniční daně za rok 2020 a pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Ve Finančním zpravodaji číslo 3/2021 bylo zveřejněno rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2 o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události   Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto
...celý článek

08.01.2021Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Publikováno 07.01.2021 Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové
...celý článek


Starší aktuality

Aktuality

Nacházíte se zde: Aktuality

Novelizace daňového řádu


16.07.2020

 

Ve Sbírce zákonů v částce č.  108/2020 Sb. ze dne 26.6.2020 byl vyhlášen Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se, s účinností od 1.1.2021, novelizuje daňový řád a některé další zákony.

 

Z nové úpravy vybíráme:                          

 

Snížení sazby úroků z prodlení

Novela snižuje výši úroků, které vznikají jak daňovému subjektu, tak správci daně, a to na jednotnou sazbu, která má být rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. (V současné době činí repo sazbu ČNB plus 14 procentních bodů)

  

Zvýšení úroku z daňového odpočtu

Daňovému subjektu náleží úrok z nadměrného odpočtu, který je správcem daně neoprávněně zadržovaný déle než 4 měsíce, nově ve výši poloviny z repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.  (V současné době činí repo sazbu ČNB plus 2 procentní body)

 

Vyplácení nesporné části odpočtu DPH

Nově je zaveden institut zálohy na daňový odpočet, který umožní nespornou část odpočtu připsat poplatníkovi daně dříve než je dokončen případný postup k odstranění pochybností, nebo daňová kontrola. Pro vznik nároku na zálohu musí nesporná část odpočtu dosahovat alespoň 50 tisíc Kč. 

Správce daně zálohu poplatníkovi předepíše bez zbytečného odkladu a bez návrhu. Vznikne-li předepsáním zálohy vratitelný přeplatek, vrátí jej automaticky do 15 dnů.

 

Korespondenční kontrolní postupy       

Zahájení a ukončení daňové kontroly, které bylo doposud spojeno s ústním jednáním správce daně a daňového subjektu bude nově možné provádět korespondenčně.

 

Zkrácení toleranční doby při placení daně

Úrok z prodlení při neuhrazení daně bude vznikat již od čtvrtého kalendářního dne následujícího po splatnosti daně. (Doposud platila toleranční lhůta pět dnů)

 

Rozšíření možností využití daňové informační schránky (DIS)   

V současnosti DIS umožňuje daňovému subjektu nahlížení vybraných informací ze spisu a do osobního daňového účtu. Novela pod heslem „Moje Daně“ značně rozšiřuje využití DIS. Zejména zavádí možnost skrze DIS činit podání a přijímat korespondenci od správce daně. Nově bude fyzickým osobám, vedle dosavadních způsobů, umožněno přihlásit se do DIS také prostřednictvím elektronického průkazu totožnosti.

 

Lhůty pro podání daňového přiznání

U daní vyměřovaných za období 12 měsíců nebo delší (typicky daň z příjmů) se zavádí prodloužení lhůty ze 3 na 4 měsíce pro případ, že je daňové přiznání podáno elektronicky (tedy např. prostřednictvím rozšířené DIS).

U prodloužení lhůty na 6 měsíců (např. při využití daňového poradce) se ruší povinnost uplatnit plnou moc u správce daně v původní, tříměsíční lhůtě. Prakticky tak má daňový subjekt dvě možnosti, jak se dodatečně vyhnout penalizaci za opožděné tvrzení i úhradu daně, pokud nestihne podat daňové přiznání ve standardní 3 měsíční lhůtě.

 

 

 

 
...zpět na seznam aktualit